Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Emner - bws

Sider: [1]
1
Køb og Salg / Sælges: OEM Lasere og laser komponenter
« Dato: April 03, 2014, 22:41:09 »
hey

jeg er ved at ryde op i alt mine projekter som pt ikke er blevet til noget og som jeg nu har valgt at sige "Slut prut" til. Derfor sælger jeg følgende laser og til hørende komponenter:

100mW 532nm TTL 10Khz medPSU 700,-

2 stk maxizym laser modul 250mW 655nm analog 20Khz 1 stk 1000,-

1stk CNI 650nm analog modulation 20Khz med PSU 700,-

1stk JM laser K12N scanner med PSU 1400,-

1stk JM laser Littrack scanner med PSU 2000,-

1stk Crystal Tech AOM med driver, lodret polarisering 1000,-

derud over har jeg noget andet færdig udstyr som ikke har noget med elektronik at gøre som sådan, men håber det går :)

Global truss F34 2m og F34 0,75m 1800,-

4stk LED scannere mærke Futurelight og Marslite, alle med G-krog og XLR(DMX) kabler 1500,-

video af dem kan ses her https://www.youtube.com/watch?v=JRAkOp9qL0g

alting kan blive set hos mig i Viby J, alt laser relaterede kan afsendes med køber som betaler men de sidst nævnte ting skal afhentes hos mig.

2
Generel Elektronik / Leder efter print parret med fjernbetjening
« Dato: Januar 17, 2014, 20:51:20 »
hey

jeg leder efter noget nøjatigt ligsom nedstående, men som kan købes indenfor EUs grænser, er der nogen der kender et sted på nettet ?

http://www.adafruit.com/products/1095

http://www.adafruit.com/products/1096

MVH

3
Artikler / Modstande i Kredsløb
« Dato: December 21, 2013, 22:41:24 »
i denne artikel vil jeg skrive om modstande, hvordan man regner på dem og hvordan man bruger dem i et kredsløb. For at forstå artiklen skal man kende Ohms lov.

Modstande generalt.
Modstand er nok den nemmest forståelige type og komponent inden for elektronik. En modstand har kun 1 værdi, nemlig dens elektriske modstand som måles i ohm.
En modstand som komponent har som regl 2 ben og det er også sådan man tegner diagram symbolet for en modstand men man kan også have en variable modstand, denne har 3 ben hvor det midterste er den variable modstand, begge symboler ses her.


standarderne der er omtalt her er DIN = "Deutsche Industri Norm" og  ANSI = "American National Standards Institute", her i Danmark bruger vi normalt DIN standard når man tegner elektroniske diagrammer.

Der er andre typer af modstande som varierer ved påvirkning af varme, lys eller stræk, disse vil jeg omtale i en anden artikel.

Modstande sat sammen.
idag kan man købe modstande i stor set alle værdier alt efter prisen, men hvis man kun har modstande der stiger via den såkaldte E12 række kan man blive nød til at samle flere modstande sammen for få sin ønsket værdi. For at regne ud hvor mange modstande man skal bruge og hvordan man skal sætte dem sammen, skal man først vide hvordan modstande opfører sig når man slutter dem sammen.
Modstande kan man slutte sammen på 2 måder, nemlig serielt og parrallet, hver af disse tilslutninger giver hver sit resultat i den samlede modstands værdi. Hvis vi kikker på den serile metode er formlen som følger:


her kan det ses at modstanden bliver større jo flere man sætter sammen, dette giver mening når man sætter en spændings kilde på enderne af den sammensatte modstand vil dette give den samme strøm igennem alle modstande hvilket resultere i at spændingen fra kilden bliver delt imellem de forskellige modstande i forhold til de enkeltes modstands værdi.


hvis vi nu kikker på modstande når de sidder parrallet med hinanden så er formellen som følgende:


her kan vi se at den færdig modstands værdi bliver mindre end de modstande den er bygget op af, dette er fordi at den strøm der går ind i den samlede modstand bliver delt imellem de enkelte modstande og at spændingen er konstant over den samlede modstand. Derfor bliver den samlede modstand altid mindre end den største parallelle modstand, da hver modstand laver et strømforbrug vil det samlede strømforbrug altid være større end den største modstands strømforbrug og da spændingen over de parallelle modstande er den samme vil det virke som en samlede mindre modstands værdi.


Modstands kredsløb.
her til sidst vil jeg tale om hvordan man bruger modstande i et kredsløb og hvordan man regner spænding og strøm ud når man kombinere seriealle og parallelle modstands koblinger i er givet kredsløb.

de overstående eksempler og udregning bruges som regl til at enten skabe den rette spænding eller rette strøm i helt kredsløb, f.eks. vil man bruge kombinationer af modstande til at styre transistore med den rette strøm til et forstærker eller strømforsynings kredsløb. Det næste eksempel viser hvordan man udregner en bestemt spænding og strøm i et givent kredsløb.


hvis man først finder strømmen I vil det bagefter være lettere at finde spændingen U. For at kunne finde I er det nemmeste at finde de 2 samlede modstands værdier R1 parallellet med R2 og R3 parallellet med R4 + R5 og herefter finde spændingen der ligger hen over den samlede modstand over R3, R4 og R5 dette findes på følgende måde:


når man så skal finde U gøres dette nemmest ved at finde den strøm der løber igennem R5 og denne kan findes ved at trække Itotal fra I, altså:


HUSK at alle de overstående udregninger gælder både for DC og AC spændings kilder, næste artikel vil jeg skrive om modstands beregning der er noget mere komplekse i deres udregninger.

4
Print & Mekanik / Spørgsmål vedr. Iteadstudio
« Dato: December 10, 2013, 11:49:50 »
hey

er der nogen der har erfaring med Itead ? hvor lang leveringstid har de cirkus ?

og tænkte om det her virkelig passer eller om jeg læser det her forkert:som jeg læser det så står der at man får 10 stk ekstra print hvis man gør ens design tilgængeligt for alle, passer det ?

MVH

5
Print & Mekanik / Erfaring med panalizing ?
« Dato: December 09, 2013, 11:05:55 »
hey

sidder og er igang med et projekt med nogen ws2812b digi leds hvor jeg har kommet frem til at jeg nok have lavet et eller andet lille print til 1 diode så det er lettere og lodde på når man har monteret dioden( skal nok ligge projektet op når vi bliver færdig ).

men i alt skal jeg bruge 216 af disse print, derfor bliver jeg nød til at lave en "panelizing" :) og derfor skal jo have klippet dem ud, men hvis jeg bruger et prototype selskab som iteadstudio ja så skal man jo selv klippe de enkelte print ud.

her er så mit spørgsmål, er der nogen der har erfaring med den slags ? hvis jeg køber sådan en her

http://www.linds.dk/skaeremaskine-dahle-533-skaerelaengde-320-m.aspx

er den god nok ? eller skal man helt holde sig fra at skære print ud ? i så fald skal jeg finde en proto producent der er villig til det og kender kun olimex.com der vil det men de har PT suspenderet deres produktion, så er der nogen kender andre med den mulighed ?

har kikket på nettet efter færdige print men kan ikke finde nogen der er små nok til mit projekt.

MVH

6
Artikler / Forsyninger / Kilder
« Dato: Oktober 25, 2013, 20:47:56 »
Dette er min første artikel i en forhåbelig langt række af artikler der vil forklare de mest basale systemer inden for både den analoge og digitale elektroniske verden. Jeg vil i mine Artikler prøve at forklare tingene på et relativt nemt og forståeligt niveau, jeg vil forklare de forskellige symboler og beskrive de forskellige systemer og funktioner med matematik, engang i mellem vil jeg måske lave 2 typer artikler om det samme emne hvor den ene går lidt mere matematisk/fysik til tingene. Forudsætningen for mine artikler vil være at man forstår principperne bag spænding, strøm og modstand, altså Ohms Lov.
Hvis der noget man ikke forstår eller synes der skal laves om / rettes så skriv i tilhørene tråd for hver artikel eller skriv en PM til mig  :)

Forsyninger / Kilder generalt.
det første jeg vil forklare om er det mest basale inden for den elektroniske og elektriske verden, nemlig forsyninger eller kilder som man også kalder dem, normalt omtaler man dem som kilder når man laver udregninger af elektroniske systemer.
Den forsyning de fleste af os kender af den vi har i væggen der hjemme, nemlig de 230 Volt som som vores såkaldte lys-net giver. Denne type forsyning er en såkaldt vekselstrøms forsyning, som mange også kender som AC der er forkortelsen for den engelske betegnelse nemlig "Alternating Current", det er f.eks. også AC som man bruger til at lave lyd i en højtaler med.

Den anden type er den såkaldte Jævn spænding eller DC som står for "Direct Current", jævn spænding bliver f.eks. brugt i biler hvor den kommer fra bilens akkumulator.

Den tredje type er lidt anderledes fra de 2 andre da denne kaldes en strøm kilde eller på engelsk "current source", denne adskilder sig fra at man styre strømen i forsyningen hvor man på de 2 andre styrer spændingen, denne type er mest udbredt inden i selve et elektronisk apparat hvor man har haft det nødvendigt at kunne styre strømen f.eks. i en CRT skærm styres elektron strålen hen over skærmen via strøm styring altså en strøm kilde.

Den sidste er en såkaldt konstant strøms kilde og som navnet antyder er det en kilde der giver en konstant strøm, denne er igen en ting der primært bliver brugt internt i et elektronisk system.

Alle 4 forsynings metoder eller kilder( det samme ), har et symbol man bruger når man skal beskrive et elektronisk system, disse er:


Jævnstrøms forsyningen.
hvis vi kikker lidt nærmere på den første nævnte forsyning, nemlig en jævnstrøms forsyning, ja så det nok den nemmeste forståelige af de 4 forsyninger/kilder og mindst lige så udbredt en ting som en AC forsyning da alle elektroniske computer systemer bruger netop denne type som forsyning. Dette er fordi man let kan lave en DC forsyning om til en pulserende DC, som inden for computer verdenen kaldes en "Clock".


En jævnstrøms forsyning er som navnet forklare en forsyning af en jævn strøm hvilket som regl betyder at vi har tale om en fast spænding hvor strømen kan strømme fra, man kan faktisk sige at en DC forsyning er det modsatte af en konstant-strøms kilde hvor spændingen "flyder".

Normalt er en DC forsyning reguleret så den belastning man sætter på forsyningen ikke ændre forsyningens spænding grundet belastningens strømforbrug, men hvis man trækker for meget strøm vil en given DC forsyning enten brænde af eller begrænse strømforbrug for at hindre at dette ikke sker, dette resultere i at spændingen falder. En DC kilde er ALTID reguleret.

- udregning.
her viser jeg en simpel udregning der viser hvordan man udregner en strøm og en belastning på en DC kilde. her bruges ohms lov.


Strøm Kilder.
En strøm kilde er, som fortalt før, en kilde hvor det er strømen der bestemmes og spændingen først opstår hen over belastningen lidt simpelt fortalt. Derfor er det nu spændingen som er den variabel type. Forskellen imellem en strøm kilde og en konstant strøm kilde er bare contexten hvor det bliver brugt.

- udregning.
hvordan man udregner en spænding og en belastning på en strøm kilde. her bruges også ohms lov.


Vekselstrøms forsyningen.
Nu kan vi så kikke lidt nærmere på en AC forsyning, så ved vi at denne består af en frekvens, målt i hz, altså hvor mange gange på et sekund en AC forsyning laver 1 periode. En periode er defineret som den tid et AC signal har "drejet" 360-grader eller 2π-Radian. I vores lys-net er denne frekvens 50hz men andre steder i verden er den 60hz.


Normalt veksler forsyningen igennem et nul punkt så den både har en positiv og negativ spænding på 1 periode, men man kan godt komme ud for at i elektronikkens verden er der tilfælde hvor den kun veksler på den positive eller negative side, det er som regl ved lyd behandling.


En AC forsyning vil normalt være sinus formet men kan også være trekant formet eller firkant formet. Hvis vi kun kikker på en sinus form da denne er mest brugt vil man normalt angive den i sin RMS værdi. Når man udregner vekselstrøms spænding gør man det ud fra et tids domæne derfor er funktionen for en sinus AC kilde er:


der er meget mere man kan skrive om DC, CS og AC forsyninger, hvordan de virker og dynamikken med forskellige komponenter men det kommer jeg ind på i senere artikler.

- udregning.
og her til sidst vil jeg lige vise hvordan man finder spændingen over en uangivet belastning ved en bestemt tid.


bemærk at denne funktion er udregnet i radian.

7
Programmering / AVR asambler kode ?
« Dato: April 01, 2013, 12:33:32 »
hey

nu er det er stykke tid siden jeg sidst har leget med ASM kode, så er noget rusten på dette område, så derfor har jeg lige nogen spørgsmål til nogen bestemte linjer kode i denne kode:

http://sourceforge.net/p/abavr/lib/ci/e3429e3493e08015d94d9237699bf15c085970c7/tree/WS2811/WS2811.h

det skal sige at den er header til noget C kode hvor der er sat ASM kode ind i, her bruger personen en kode som er sådan her:

sbi %[port], %[pin]

umildbart ville jeg sige at han linker til en adr i program koden, men forstår ikke hvordan ? kan se at det måske har relevans til noget i slutningen af koden der er sådan her:

"16:\n" \
: \
: [rgb] "z" (RGB), \
  [len] "w" (LEN), \
  [port] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORT)), \
  [pin] "I" (PIN) \
: "r18", "r19", "r20", "r26", "r27", "cc", "memory" \

men forstår intet af overstående kode ? er noget der GNU-compiler specifikt ?

håber der nogen der forstår mere af det en mig, så jeg ikke skal til at forklare mig på et engelsk sproget forum :)

MVH
-Bjarne

8
Køb og Salg / min komponent liste
« Dato: Marts 26, 2013, 01:54:35 »
hey

inspireret af Danni-Hansen lægger jeg også lige de komponenter jeg har liggende dem jeg har rigtig mange af kan man få gratis hvis man lige står at mangler et par stykker, der skal bare betales for forsendelsen

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhraodHZsMHTdDE2RlAzekdPbTE0aDkybHJFN0k4Z3c&usp=sharing

kontakt mig hvis der er noget der kan bruges :)

MVH

9
Generel Elektronik / funktions generator ?
« Dato: Marts 21, 2013, 17:19:50 »
hey

jeg sidder og overvejer at lave en funktions generator som skal kunne lave en sinus, jeg kender kun en måde og lave en sinus på( den som B&O bruger i deres TG-7) men kan ikke huske hvad man kalder sådan en generator ?

tænkte også at styre den digitalt( med uC) og så måske sådan man kan køre den over sin pc, den behøver ikke at være så hurtig tænker højst
0-100Khz sinus, men vil gerne have en rigtig præcis styring, altså sådan at man kan taste f.eks. 11423hz og så kommer den ud med en tolerance der hedder +/-1hz, derfor ved jeg så heller ikke om den fra en TG-7 er god nok ? hvis ikke kunne man måske bruge en PLL men tænker bare at den ikke rigtig sender "fin" sinus ud eller er det bare et spørgsmål om hvordan den er lavet ?

MVH
Bjarne

10
Forstærkere / anbefaling af switch transistor
« Dato: Februar 18, 2013, 06:46:35 »
hey

jeg sidder og skal til at lave noget RPI og der skal jeg have GPIO udgangene til at trække noget og så ville jeg sætte en transistor foran jo :) men tænker den skal være lidt hurtig, en bc547 er for langsom, så hvis der er nogen der kan anbefale en transistor, enten BJT eller FET, som er noget hurtigere og som kan fås i TO-92 hus, maks strøm ligsom bc547 ??

synes det er så besværligt og sidde og klo alle katalogerne igennem efter en sådan transistor, især hvis der nu lige var en der kendte til en i forvejen  ;D

på forhånd tak.

MVH

Sider: [1]