ESR Måling

Aluminium elektrolyt  kondensatorer har en relativ høj ESR : equivalent series resistance som stiger med alderen, varme, og ripple strømmen; Dette kan medføre udstyret de er monteret i fejler. I ældre udstyr,kan det medføre brum og dårlig funktionalitet; moderne udstyr, specielt switch-mode power forsyninger ,er meget følsomme for ESR,og en kondensator med høj ESR medføre udstyret fejler eller kan medføre permanent skade på udstyret, typisk ved at spændinger bliver kritisk høje.

De fleste ESR metre virker ved at tilføre spændings pulser til kondensatoren under test som er for korte til at oplade denne; enhver forekomme spænding over kondensatoren skyldes så ohmske tab: ESR. Man kan også måle ESR ved at tilføre AC med en frekvens hvor kondensatorens reaktans er meget lav i en spændingsdeler kobling. (ESR >> Xc)
Øvre grænser for en given elektrolyt kondensators ESR kan ses i fabrikantens datablade.

Ekstrem billig ESR probe der kan bruges sammen med et oscilloscop:
http://web.archive.org/web/20101023201524/http://octopus.freeyellow.com/99.html

Billigt kommercielt ESR meter: http://www.dx.com/p/zndiy-bry-mesr-100-1-9-lcd-auto-ranging-electrolytic-capacitor-esr-meter-black-yellow-297700#.VF7BEzqCOK0

En typisk test af ESR involverer tilførsel af AC signal på ca. 100 millivolts AC ved 100 kHz gennem kondensatoren. Testsignalet kan være sinus, firkant eller puls. Den lave spænding forhindrer skader og forstyrrelser af omkringliggende kredsløb ved in circuit test. Det begrænser også ompolariseringen af elektrolyt kondensatoren. Ved 100kHz er reaktansen ca 0 for større kondensatorer. Måler man kondensatorer under 10uF må man medtage Reaktansen i sine beregninger/målinger som en seriemodstand efter ESR!

ESR falder med frekvensen. Startende ved 120 Hz hvor max ESR er. ESR falder indtil en crossover frekvens hvor faldet derefter er mindre. ESRs mindste værdi er omkring kondensatorens resonansfrekvens.
 Så ESR ved 120Hz vil være højere end ved100KHz. Måler du  120  mOhm eller 300 mOhm ved 100KHz og databladet siger 100mOhm ved 120Hz duer kondensatoren ikke i nogle af tilfældene.

Simpel ESR måling:
http://peteropfinder.dk/_newsbin/esr.html

Så nej du kan ikke teste en elektrolytkondensators funktion med hverken Ohm meter eller kapacitetsmeter. De tager ikke højde for den vigtige faktor ESR! Ohm meteret vil tilføre en konstantstrøm og måle spændingen. Det vil udtrykkes som en stigende modstand. Helt ubrugeligt :) Men mange fagfolk har faktisk brugt det som en test af elektrolytkondensatorer hvilket er aldeles forkert! Du kan dog ved modstandsmåling se om kondensatoren er kortsluttet!

https://groups.google.com/forum/m/?hl=da#!topic/dk.teknik.elektronik/bi9iZFyqS2A