Modtage Serial info fra Arduino på Linux Ubuntu

Skulle man sidde med lysten til at bruge en USB port med et Arduino Mega 2560 board, også køre sine målinger ud igennem Linux Ubuntu, til brug i fx. Logging osv, så kan det gøres med en meget simpel kommando (Såfremt din Arduino Kode er lavet ordenligt)

Du går ganske simpelt i Linux terminalen og skriver:
Kode:
cat /dev/ttyACM0

Den vil så give output, efter de indstilninger du har lavet på Arduino Boardet, så hver gang der er måling outputter den.

Arduino koden:
Kode:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 9

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// arrays to hold device addresses
DeviceAddress thermometerONE, thermometerTWO; // thermometerTREE, thermometerFOUR, thermometerFIVE, thermometerSIX, thermometerSEVEN, thermometerEIGHT;

void setup(void)
{
  // start serial port
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");

  // Start up the library
  sensors.begin();

  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" devices.");

  // report parasite power requirements
  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");

  // assign address manually.  the addresses below will beed to be changed
  // to valid device addresses on your bus.  device address can be retrieved
  // by using either oneWire.search(deviceAddress) or individually via
  // sensors.getAddress(deviceAddress, index)
  //insideThermometer = { 0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0 };
  //outsideThermometer   = { 0x28, 0x3F, 0x1C, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2 };

  // search for devices on the bus and assign based on an index.  ideally,
  // you would do this to initially discover addresses on the bus and then
  // use those addresses and manually assign them (see above) once you know
  // the devices on your bus (and assuming they don't change).
  //
  // method 1: by index
  if (!sensors.getAddress(thermometerONE, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  if (!sensors.getAddress(thermometerTWO, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");

  // method 2: search()
  // search() looks for the next device. Returns 1 if a new address has been
  // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are no devices,
  // or you have already retrieved all of them.  It might be a good idea to
  // check the CRC to make sure you didn't get garbage.  The order is
  // deterministic. You will always get the same devices in the same order
  //
  // Must be called before search()
  //oneWire.reset_search();
  // assigns the first address found to insideThermometer
  //if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for insideThermometer");
  // assigns the seconds address found to outsideThermometer
  //if (!oneWire.search(outsideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for outsideThermometer");

  // show the addresses we found on the bus
  Serial.print("Device 0 Address: ");
  printAddress(thermometerONE);
  Serial.println();

  Serial.print("Device 1 Address: ");
  printAddress(thermometerTWO);
  Serial.println();

  // set the resolution to 9 bit
  sensors.setResolution(thermometerONE, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(thermometerTWO, TEMPERATURE_PRECISION);

  Serial.print("Device 0 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(thermometerONE), DEC);
  Serial.println();

  Serial.print("Device 1 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(thermometerTWO), DEC);
  Serial.println();
}

// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  {
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
  }
}

// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.print(" Temp F: ");
  Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
}

// function to print a device's resolution
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress)
{
  Serial.print("Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
  Serial.println();   
}

// main function to print information about a device
void printData(DeviceAddress deviceAddress)
{
  Serial.print("Device Address: ");
  printAddress(deviceAddress);
  Serial.print(" ");
  printTemperature(deviceAddress);
  Serial.println();
}

void loop(void)
{
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
   sensors.requestTemperatures();

   printData(thermometerONE);
   printData(thermometerTWO);
}

Dette kan også gøres med fx. Arduino Nano, UNO, og hvad man ellers har af boards.
(Du kan også lave dit eget, det er så en længere og større opgave)

Hos mig gav resultatet:
Citér
Dallas Temperature IC Control Library Demo

Locating devices...Found 2 devices.

Parasite power is: OFF

Device 0 Address: 281E2AF6040000F5

Device 1 Address: 289710F6040000B0

Device 0 Resolution: 9

Device 1 Resolution: 9

Device Address: 281E2AF6040000F5 Temp C: 22.00 Temp F: 71.60

Device Address: 289710F6040000B0 Temp C: 40.50 Temp F: 104.90

Device Address: 281E2AF6040000F5 Temp C: 22.00 Temp F: 71.60

Device Address: 289710F6040000B0 Temp C: 40.50 Temp F: 104.90

Device Address: 281E2AF6040000F5 Temp C: 22.00 Temp F: 71.60

Device Address: 289710F6040000B0 Temp C: 40.50 Temp F: 104.90

Device Address: 281E2AF6040000F5 Temp C: 22.00 Temp F: 71.60

Device Address: 289710F6040000B0 Temp C: 40.50 Temp F: 104.90

Device Address: 281E2AF6040000F5 Temp C: 22.00 Temp F: 71.60

Device Address: 289710F6040000B0 Temp C: 40.50 Temp F: 104.90

5 målinger på hver af de 2 sensore.

Go vind.